Pored objavljujući novembra 20 sud, Sudija Shipp najavio povećanje u iznosu od bond lige i NCAA da post da $3.4 miliona, dva puta originalni $1,7 miliona iznos šta znaš o slot mašine. Treba da je izdat nalog, i produženje zabrane, država očekuje da će dovesti obzira na Treći S šta da znate ... pre nego kockanje. Novembra 20, predstavnici iz obje strane tvrde svojim slučajevima pred Suca Shipp porte dokument sur rulet walmart.
New Jersey i profesionalni sport ligu i NCAA sada ima datum na sudu da se raspravljam sa sudbinom sporta se kladim u Državu Bašte. Po najnovijim kockanje vijesti od Calvin Ayre porte manteau rulet brico depo.